Menu

Środowisko

Zaawansowane technologie przetwarzania są kluczowe dla przyszłości środowiska w Europie. Proces wdrożony przez firmę EuroEco Fuels w istotny sposób przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne.

Technologia recyklingu zużytych opon firmy EuroEco Fuels Polska ze Szczecina (Polska) może potencjalnie zrównoważyć ponad 205 300 ton emisji CO2 rocznie, umożliwiając przetworzenie 112 500 ton zużytych opon na wysokiej jakości paliwa i towary.

Te emisje CO2 odpowiadają rocznym emisjom wynikającym z poboru energii w ponad 41 000 gospodarstw domowych lub rocznym emisjom z ponad 109 000 samochodów.

3,2 mln ton

Każdego roku Unia Europejska zużywa ok. 3,2 mln opon.

2 l na każdy kg

Każdy kilogram naszego produktu (pochodzącego ze zużytych opon) pozwala zaoszczędzić 2 l ropy.

50% CO2

Nasz proces jest tak „węglowo negatywny”, że każdego roku kompensuje emisję CO2 z 50% samochodów na szczecińskich drogach.

Lider ochrony środowiska

Spółka EuroEco Fuels posiada wszystkie zezwolenia wymagane do prowadzenia zakładu produkcji petrochemikaliów na skalę przemysłową.

Dzięki odzyskowi paliwo transpotowe ze zużytych opon możliwa będzie kompensacja ekstrakcji i produkcji następujących, podstawowych produktów i paliw:

  • 29 000 t wypełniaczy węglowych/rok
  • 9 700 t węgla do produkcji energii/rok
  • 36 600 t oleju napędowego do produkcji energii/rok
  • 6 400 t ropy do produkcji energii/rok
  • 6 700 t gazu ziemnego do produkcji energii/rok

 

 

ci1.jpg

Oprócz zrównoważonego rozwiązania w zakresie utylizacji zużytych opon technologia firmy EuroEco Fuels Polska gwarantuje zgodność z unijnymi normami emisji celem zmniejszenia wpływu na środowisko.

Polska jest wśród europejskich liderów wdrażających strategie środowiskowe, a firma EuroEco Fuels gra kluczową rolę w osiągnięciu przez Polskę celów strategicznej polityki środowiskowej – do roku 2020 20% energii wytwarzanej przez każde państwo członkowskie Unii Europejskiej musi pochodzić z odpadów. Zaawansowany proces przetwarzania firmy EuroEco Fuels bezpośrednio przyczynia się do realizacji tego celu.

Pozytywnie przeszliśmy surowe kontrole wszystkich istotnych organów, z którymi prowadzimy dalszą współpracę, aby zapewnić bezpieczeństwo środowisku w coraz bardziej zjednoczonej Europie.

 

ci2.jpg

Trwa ładowanie